תנאי השימוש בחברת "אוטו מאצ"

אנא קרא את התנאים הבאים בערך לפני שאתה משתמש בשירותי "אוטו מאצ" ("חברה", "אנחנו", או "אנו"). השימוש שלך בשירותים שלנו מהווה את הסכמתך לתנאים הללו. אם אינך מסכים לתנאים אלו, אנא הימנע מהשימוש בשירותים שלנו.

1. השימוש בשירותים:

1.1. השימוש בשירותים של "אוטו מאצ" הוא מותר רק לכאשר הגעת לגיל 18 ומעלה וניתן לך לחול הסכם תקף. אנחנו רשאים לשנות את ההגבלות הללו מעת לעת לפי שיקול דעתנו.

2. המידע האישי:

2.1. אנו מאוחסנים מידע אישי שאתה מספק לנו במהלך השימוש בשירותים. המידע ישמש לנו לצורך הספקת השירותים ולפרסום אם יש הסכמתך.

3. הגבלות שימוש:

3.1. אינך רשאי להשתמש בשירותים שלנו בשימוש אסור, לשם פרסום כל מידע שקראת בו זקוק לאפשרות המדוברת.

4. אחריות:

4.1. "אוטו מאצ" אינה אחראית לכל נזק או אובדן שייגרמו ישירות או עקרונית משימוש בשירותים שלנו.

5. שינויים בתנאים:

5.1. נשמר לנו הזכות לשנות את התנאים הללו מעת לעת. שימושך המתמשך בשירותים שלנו אחרי השינויים הללו מהווה את הסכמתך לשינויים אלו.

6. פרטיות:

6.1. אנחנו כובשים את הזכות לאחסן ולשנות מידע אודות השימוש שלך בשירותים, בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

7. חוק ושיפוט:

7.1. התנאים הללו כפופים לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט עליה בקשר לכל סכסוך או טענה שעשויה להתעורר בקשר לשימוש בשירותים שלנו מוטלת על בתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

8. צור קשר:

8.1. לשאלות או פניות בנוגע לתנאי השימוש, אנא צור קשר עם [פרטי היצירה שלנו](להוספת הפרטים המתאימים).

תודה שבחרת להשתמש בשירותים שלנו